01.04.2020 - 31.10.2020

Velkommen til Ti på Topp Os 2020

Bli med!

1462

Registrerte turer

28

Registrerte deltakere

52

Turer i gjennomsnitt

Ti På Topp
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Turer i snitt Turer totalt
# Navn Ulike turer Turer totalt Totalt antall km Høydemeter
# Navn Turer totalt
<<< rankingsData.ranking_justified>>> <<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.checkins_count_unique>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>> <<< rankingsData.total_route_length>>> <<< rankingsData.total_route_elevation>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< rankingsData.group_info.name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking_in_type>>> <<< rankingsData.participant_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.members.length) | number:1>>> 0 <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
<<< rankingsData.ranking>>> <<< rankingsData.group_name>>> <<< (rankingsData.checkins_count_total/rankingsData.group_size) | number:1>>> <<< rankingsData.checkins_count_total>>>
1 Borgafjellet 50
2 Ervikane 152
3 Høglikampen 145
4 Knutabruo 401
5 Liafjellet (Storevarden) 450

Ti på topp er en turkampanje som er levert i samråd med kommunale smittevernmyndigheter i området hvor turmålene befinner seg. Grunnet koronasituasjonen er turkampanjen heldigital og alle turbeskrivelser og kart er tilgjengelig i Ti på Topp-appen. For informasjon om hvordan du som deltaker kan bidra til å hindre smitte, se her.

Møt deltakerne

<<< rankingsData.participant_name>>>

Individuell

<<< rankingsData.group_name>>>

<<< rankingsData.team_name>>>

<<< rankingsData.checkins_count_unique>>> Ulike turer

Ingen deltakere funnet.

Turmål

Navn Høydemeter Antall turer Beskrivelse Finn på kart
Borgafjellet 353 m 50
Ervikane 2 m 152
Høglikampen 263 m 145
Knutabruo 31 m 401
Liafjellet (Storevarden) 259 m 450
Lyshornet 401 m 87
Midtsæterfjellet 604 m 54
Rødsfjellet 526 m 21
Svartevatnet 154 m 70
Sælafjellet 375 m 32
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.
Ingen informasjon tilgjengelig.